حقایق

  • بادکننده Takata Non-Azide Driver (بادکننده NADI) در برخی از وسایل نقلیه آکورا و هوندا ساخت سالهای 1996-2003 فراخوانده شده است
  • بادکننده‌های NADI با بادکننده‌های کیسه هوا که در مدلهای بعدی فراخوانده شده اند متفاوت هستند
  • قطعات جایگزین برای این فراخوان هنوز در دسترس نیستند (احتمالا مارس 2021 یا زودتر موجود می شوند)
  • دارندگان وسایل نقلیه متاثر باید منتظر اطلاعیه پستی دوم باشند (احتمالا مارس 2021 یا زودتر) که نحوه پیگیری بازرسی و تعمیر را به آنها اطلاع خواهد داد
  • به نظر می رسد خطر بازشدن نامناسب کیسه هوا برای بادکننده های NADI که در خودروهای آکورا و هوندا نصب شده اند بسیار کم است، اما هوندا نمی تواند به طور قطع عملکرد هر بخشی که تحت فراخوان است را تضمین کند.
  • صاحبان وسایل نقلیه در صورت نگرانی می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 1-888-234-2138 تماس بگیرند
  • لینک بیانیه رسانه ای

سوالات متداول

چه مشکلی در این کیسه های هوا وجود دارد؟ 

در نوامبر 2019، Takata یک گزارش اطلاعات نقص (DIR) را پیرامون بادکننده های NADI نصب شده در خودروهای خودروسازان متعدد به اداره ایمنی ترافیک بزرگراه ملی (NHTSA) ارسال کرد. بادکننده های NADI و متفاوت با بادکننده های فاقد خشک کننده Takata هستند که در فراخوان های قبلی کیسه هوا وجود داشتند و پیش از آنها تولید شده اند. بادکننده های NADI فراخوان شده که با درزگیری نامناسب تولید شده اند ممکن است اجازه دهند هوا و رطوبت به درون بادکننده ها نشت کرده و باعث تخریب پیشرانه شود. اگر یک کیسه هوا مجهز به بادکننده NADI با پیشرانه تخریب شده در هنگام تصادف عمل کند، ممکن است خیلی آهسته یا در موارد بسیار نادر، خیلی شدید عمل کند، پاره شود و قطعات فلزی بادکننده را به سمت سرنشینان وسیله نقلیه پرتاب نماید. هر یک از این سناریو ها می تواند به آسیب سرنشین منجر شود. 

در حال حاضر صاحب یک وسیله نقلیه فراخوان شده باید چه کار کند؟ 

در حال حاضر، هوندا هیچ اقدامی را از طرف دارندگان وسایل نقلیه توصیه نمی کند. 

هوندا نامه های اعلان اولیه را به صاحبان ثبت شده وسایل نقلیه متاثر در اوایل ماه مارس 2020 بر اساس اطلاعات ثبت نام دولتی ارسال کرد. این نامه ها به مالکان توصیه می کردند که وسایل نقلیه آنها پس از آماده شدن قطعات جایگزین (احتمالا مارس 2021 یا زودتر) به بازرسی/تعمیر نیاز خواهد داشت.   

با فراهم شدن قطعات جایگزین برای وسایل نقلیه خاص، مالکان یک اعلان پستی دوم دریافت می کنند که به آنها توصیه می کنند بازرسی/تعمیر را در یک نمایندگی مجاز برنامه ریزی کنند. 

چرا گرفتن قطعات جایگزین برای این فراخوان یک سال یا بیشتر طول خواهد کشید؟ 

Takata دیگر بادکننده های NADI را تولید نمی‌کند و هیچ منبع جایگزین موجود دیگری برای قطعات سازگار وجود ندارد. بنابراین، هوندا در نظر دارد تا با یک تولید کننده کیسه هوای دیگر همکاری کند تا قطعات جایگزین خودروهای متاثر این فراخوان را تامین نماید. ما تخمین می زنیم که این روند تقریبا یک سال طول بکشد. 

 هوندا تا زمانی که قطعات جایگزین فراهم شود، برای مالکان نگران، چه چیزی تامین می کند؟ 

هوندا نگرانی های خاص مشتریان را به صورت موردی برطرف می کند و از مشتریان نگران آکورا یا هوندا دعوت می کند تا با شماره (888) 234-2138 تماس بگیرند. 

آیا این وسایل نقلیه برای رانندگی ایمن هستند؟ 

هوندا از هرگونه ناراحتی یا پریشانی که این وضعیت ممکن است برای مشتریان ایجاد کند ابراز پشیمانی می کند و ما به دنبال حل این وضعیت هستیم. هوندا معتقد است که خطر عملکرد نامناسب کیسه هوا در وسایل نقلیه‌اش در حال حاضر بسیار کم است، اما ما به طور کامل نمی تواند عملکرد بخش های فراخوان شده را تضمین کند.  

هوندا از مشتریان نگران آکورا یا هوندا دعوت می کند تا با شماره تلفن (888) 234-2138 تماس بگیرند.  

Is Your Vehicle Affected?

Don’t see your model?​

See Acura and Honda models included in the​ PSAN recalls​